Dokumenty dostawców to dodatkowa funkcjonalność aplikacji eFaktury365 w postaci rozszerzonego repozytorium faktur zakupu. Dokumenty dostawców występują w postaci listy, którą możemy dowolnie filtrować, sortować, wyszukiwać. Z poziomu listy dokumenty dostawców, możemy uzyskać ich podgląd oraz dokonać szybkiego wydruku. W module możemy dodawać dokumenty ręcznie lub poprzez „Skrzynkę wejściową” uzupełniając pola formularzu w kartotece dokumentu.

Poniższa animacja obrazuje funkcjonalność aplikacji.